Impregnirani drveni stupovi za:
 • elektroenergetske vodove
 • telekomunikacijske vodove
  Vrste drveća:
 • Abies alba Mill. – obična jela
 • Larix decidua Mill. – europski ariš
 • Picea abies L. – obična smreka
 • Pinus nigra J. F. Arnold – crni bor
  Duljine stupova:
 • 6 m
 • 7 m
 • 8 m
 • 9 m
 • 10 m
 • 11 m
 • 12 m
 • 13 m
Stupovi mogu biti i perforirani u zoni dodira s tlom radi povećanog upijanja impregnacijskog sredstva a time i povećane trajnosti

Impregnacija - stupovi

Stupovi


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!