Proizvodnja pilane sastoji se od proreza trupaca (jelovih, bukovih, hrastovih) od kojih se dobivaju različiti drvni proizvodi, od drvne građe do drvnih elemenata i biomase (drvni otpaci, peleti). Sam proizvodni program pilane Gerovo sastoji se u obrađivanju, pripremanju i manipulaciji drvne građe (jela, bukva, hrast) različite kvalitete.

Veliku pozornost posvećujemo upravo kvaliteti svojih proizvoda i usluga posjedujući FSC certifikat. Pozornost prema kvaliteti započinje na samom početku proizvodnog lanca gdje je nazočna stroga kontrola ulaza sirovine. Kvaliteta se kontrolira tijekom cijelog procesa proizvodnje, od početne prerade drva do samog finalnog proizvoda. Drvni otpad koji nastaje tijekom proizvodnog procesa brižljivo se koristi, prvo korištenjem kore kao besplatnog energenta koji služi kao izvor energije za grijanje i sušenje drvene građe, te drugo, kao zbrinjavanje biomase u obliku peleta namijenjenih krajnjim korisnicima.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!