Eko garniture | Finvestcorp d.d.
Za Vaš stil i osobnost FinvestCorp namještaj, kvaliteta, tradicija i udobnost...
EKO NAMJEŠTAJ
mintaka_slika_3_detalji mintaka mintaka_slika_4_detalji
Mintaka
S obzirom da u današnje vrijeme sve više do izražaja dolazi ekološka komponenta proizvoda, kao vodeća paradigma u stvaranju nove vrste dizajna nastao je EKO DIZAJN – „dizajn koji ide u susret potrebama sadašnjosti bez ugrožavanja mogućnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe”. Oblikovanju proizvoda pristupa se s posebnom pozornošću vezanom za sve čimbenike u procesu nastajanja, a koji imaju utjecaja na okoliš tijekom cijelog životnog vijeka proizvoda – od nabave sirovine, načina oblikovanja, proizvodnje, distribucije i prodaje, načina uporabe i na kraju, njegovog odlaganja ili recikliranja. Očuvanje okoline traži drugačije planiranje životnog prostora odnosno povezivanje s okolinom i ambijentom te tradicionalnim kvalitetama proizvoda. Ekološko prihvatljiviji materijali – prvenstveno drvo, jesu iz održivo upravljanih šumskih nasada sa FSC certifikatom. Naš glavni dobavljač sirovine, Hrvatske šume d.o.o., posjeduju FSC certifikat kojim jamče da se šumom gospodari prema strogim ekološkim, ekonomskim i socijalnim standardima. Posjedujući FSC certifikat, poduzeće FinvestCorp d.d obvezuje se da je proizvod izrađen od drva iz zdrave šume, a posebna se pozornost pridaje upravo kvaliteti proizvoda i usluga. Na taj se način stvara neprekidan lanac nastanka eko–proizvoda, od dobavljača preko proizvodnje do krajnjeg kupca. Svaki komad namještaja koji se izrađuje od drva zapravo je unikatan primjerak jer je i svako drvo drugačije. Prirodni materijali kao što su pamuk, lan, svila, vunene ili jutene tkanine odličan su izbor i osiguravaju trajnost. Ono što čini razliku između običnog drvenog namještaja i ekološkog je njegova finalna obrada. Naime, ne upotrebljavaju se lakovi, čak ni oni na vodenoj bazi, nego biljna ulja ili voskovi pa nema štetnih isparavanja, zdravlje radnika u procesu izrade nije ugroženo, a okoliš je zaštićen. Dolazimo do zaključka da drveni ekološki namještaj, dizajniran po načelima Eko dizajna, štedi naš novac i prirodu. Cijeli razvijeni svijet to je uvidio. Uzevši u obzir da tvrtka FinvestCorp d.d. posjeduje sve navedene čimbenike i kvalitetu za izradu eko namještaja te njeguje i održava tradiciju izrade hrvatskog namještaja, vjerujemo kako će i osviještenost u korištenju istoga biti veća.
 
Namještaj

Hrvatski Proizvod

Namještaj

Jamstvo

Namještaj

Preuzmite Katalog

Newsletter

Namještaj

Katalog 2014

Katalog terase i cabane

Katalog terase i cabane

Namještaj

Rasprodaja - Cjenik garnitura


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!