Reference | Finvestcorp d.d.
IZGRADNJA VODOVODA I FEKALNE KANALIZACIJE U NJIVICAMA – KRČINE
Naručitelj: PONIKVE d.o.o.
Izvođenje radova: 2013.-
IZVOĐENJE RADOVA IZRADE KRUŽNOG TOKA NA ŽUPANIJSKOJ CESTI BROJ 5205; LOKALITET: BAUHAUS KUKULJANOVO
Naručitelj: ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Rijeka
Izvođenje radova: 2013.
rotor_lores_080
SANACIJA KOLNIKA NA ŽUPANIJSKOJ CESTI BROJ 5185, DIONICA: MALI LUG-ZAMOST
Naručitelj: ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Rijeka
Izvođenje radova: 2013.
IZVANREDNO ODRŽAVANJE DC D32 NA DIONICI L=3,23 KM PREZID-PARG
Naručitelj: GP Krk, Krk
Izvođenje radova: 2012.-2013.
SANACIJA POKOSA SVILNO UZ DRŽAVNU CESTU D3, DIONICA 019 STACIONAŽA KM3+250,00
Naručitelj: WERKOS d.o.o., Osijek
Izvođenje radova: 2012.-2013.
IZGRADNJA VODOOPSKRBE NASELJA VRH-KOSIĆ-SALATIĆ
Naručitelj: PONIKVE d.o.o., Krk
Izvođenje radova: 2012.-
IZGRADNJA VODOOPSKRBE NASELJA PINEZIĆI
Naručitelj: PONIKVE d.o.o., Krk
Izvođenje radova: 2012.-
IZGRADNJA VODOOPSKRBE NASELJA LAKMARTIN II. FAZA
Naručitelj: PONIKVE d.o.o., Krk
Izvođenje radova: 2012.-2013.
IZGRADNJA SANITARNE I OBORINSKE ODVODNJE OSIPOV PUT U DRAMLJU
Naručitelj: GKTD MURVICA d.o.o., Crikvenica
Izvođenje radova: 2012.-2013.
REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE NASELJA GEROVO – II. FAZA
Naručitelj: GP KRK d.d., Krk
Izvođenje radova: 2012.-2013.
SANACIJA KOLNIKA ŽUPANIJSKE CESTE BROJ 5185; DIONICA: MALI LUG-ZAMOST
Naručitelj: ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Rijeka
Izvođenje radova: 2012.-2013.
IZGRADNJA VODOOPSKRBE NASELJA LAKMARTIN CS MURAJ I VODOOPSKRBE LAKMARTIN
Naručitelj: PONIKVE d.o.o., Krk
Izvođenje radova: 2012.
SANACIJA KLIZIŠTA SMREČJE NA DRŽAVNOJ CESTI D32, NA DIONICI 002 U KM 9+300,00
Naručitelj: HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb
Izvođenje radova: 2012.
SANACIJA KOLNIKA I POTPORNIH ZIDOVA NA LOKALNOJ CESTI BROJ 58007; LOKALITET SKEDNARI
Naručitelj: ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Rijeka
Izvođenje radova: 2012.
IZGRADNJA KOLEKTORA SANITARNE I OBORINSKE ODVODNJE U ULICI MILOVANA MUŽEVIĆA DRAMALJ
Naručitelj: GKTD MURVICA d.o.o., Crikvenica
Izvođenje radova: 2011.-2012.
IZGRADNJA VODOVODA U UL.IVANA SUŠNJA KBR.2 I ČEPIĆKOJ ULICI, TE IZGRADNJA ST.PLINOVODA U ČEPIĆKOJ ULICI, GRAD RIJEKA
Naručitelj: VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka
Izvođenje radova: 2011.-2012.
DODATNI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI CESTE S IZGRADNJOM NOGOSTUPA I JAVNE RASVJETE – ŽEGAR I U OGULINU
Naručitelj: GRAD OGULIN
Izvođenje radova: 2011.-2012.
SANACIJA KOLNIKA I OBORINSKE ODVODNJE LC 58007, GEROVO I, GEROVO II I SKEDNARI
Naručitelj: GP RIJEKA d.d., Rijeka
Izvođenje radova: 2011.-2012.
IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI SPOJNOG I DISTRIBUTIVNOG CJEVOVODA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA GRADA ČABRA, DIONICA SOKOLI-VODE-GEROVO-NA DIJELU I. FAZE REKONSTRUKCIJE VODOVODNE MREŽE NASELJA GEROVO
Naručitelj: MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE, Zagreb I GRAD ČABAR
Izvođenje radova: 2011.-2012.
IZGRADNJA INTERNE CESTE S INFRASTRUKTUROM, PRIKLJUČKU INTERNE CESTE NA CESTU T10 I RASKRIŽJE C.1.2.-A3 TE IZGRADNJI PLATOA C.1.1., C.1.1.I C2 KUKULJANOVO
Naručitelj: INDUSTRIJSKA ZONA d.o.o., Bakar
Izvođenje radova: 2010.-2012.
REKONSTRUKCIJA CESTE IZMEĐU ŽC 5031 I ŽC 5022 OD KM 0+000 DO KM 5+312,708; PODDIONICA: GAŠPARCI-LOŽAC
Naručitelj: GP RIJEKA d.d., Rijeka
Izvođenje radova: 2009.-2012.
KANALIZACIJA U PREZIDU
Naručitelj: KOMUNALNO DRUŠTVO “ČABRANKA“ d.o.o., Čabar
Izvođenje radova: 2006.-2012.
SANACIJA LOKALNE CESTE BROJ LC 58033 U MORAVICAMA (ULICA PARTIZANSKI PUT)
Naručitelj: ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Rijeka
Izvođenje radova: 2011.
RADOVI NA UREĐENJU TRGA I PARKIRALIŠTA UZ IGRALIŠTE U ZAGREBAČKOJ ULICI U GEROVU
Naručitelj: GRAD ČABAR
Izvođenje radova: 2011.
UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA NA REKONSTRUKCIJI CESTE S IZGRADNJOM NOGOSTUPA I JAVNE RASVJETE – ŽEGAR I U OGULINU
Naručitelj: GRAD OGULIN
Izvođenje radova: 2010.-2011.
IZVOĐENJE RADOVA SANACIJE PROMETNIH POVRŠINA I ELEMENATA ODVODNJE NA LOKACIJAMA UKLONJENIH PČCP BOSILJEVO I BRINJE, AUTOCESTA ZAGREB-SPLIT-DUBROVNIK
Naručitelj: WERKOS d.o.o., Osijek
Izvođenje radova: 2010.-2011.
IZGRADNJA SANITARNE KANALIZACIJE, RADOVI NA ODRŽAVANJU VODOVODA I OSTALIH INSTALACIJA U DIJELU ULICA MOSORSKA, STARCI NA PODRUČJU ZAMET ZAPAD I IZGRADNJU KOLEKTORA SANITARNE KANALIZACIJE NA PODRUČJU ZAMET SJEVER 2 – I. FAZA (DIO UL.JOSIPA MOHORIĆA, MILICE JADRANIĆ, DIO TIĆI)
Naručitelj: GP KRK d.d., Krk
Izvođenje radova: 2010.-2011.
UGOVOR O IZGRADNJI SPOMENIKA U TRŠĆU S PRIPADAJUĆOM STRANOM NOGOSTUPA
Naručitelj: GRAD ČABAR
Izvođenje radova: 2010.
UGOVOR O UREĐENJU SREDIŠNJEG TRGA U TRŠĆU S PRIPADAJUĆOM STRANOM NOGOSTUPA
Naručitelj: GRAD ČABAR
Izvođenje radova: 2010.
UGOVOR O UREĐENJU PARKIRALIŠTA U TRŠĆU
Naručitelj: GRAD ČABAR
Izvođenje radova: 2010.
IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI KOLNIKA ŽC 5067 U LOKVAMA
Naručitelj: ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE, Rijeka
Izvođenje radova: 2009.-2010.
IZGRADNJA VATROGASNE POSTAJE TUHOBIĆ – JUG
Naručitelj: GP KRK d.d., Krk
Izvođenje radova: 2009.-2010.
IZGRADNJA SANITARNE I OBORINSKE KANALIZACIJE ZIDARSKE ULICE U CRIKVENICI
Naručitelj: GKTD MURVICA d.o.o., Crikvenica
Izvođenje radova: 2009.-2010.
IZGRADNJA VODOOPSKRBNE MREŽE I SANACIJE CESTE NASELJA SOPALJ
Naručitelj: KTD VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o., Novi Vinodolski
Izvođenje radova: 2009.-2010.
IZGRADNJA SANITARNOG KOLEKTORA NASELJA SOPALJSKA U CRIKVENICI
Naručitelj: GKTD MURVICA d.o.o., Crikvenica
Izvođenje radova: 2009.-2010.
SANACIJA KOLNIKA LOKALNE CESTE BR. 58007; DIONICA GEROVO – HRIB
Naručitelj: ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Rijeka
Izvođenje radova: 2009.
SANACIJA KLIZIŠTA NA DRŽAVNOJ CESTI D32,DIONICA 002, SMREČJE
Naručitelj: HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb
Izvođenje radova: 2009.
SANACIJA KOLNIKA DIJELA ŽUPANIJSKE CESTE BR. 5185; LOKALITET ZAMOST
Naručitelj: ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Rijeka
Izvođenje radova: 2009.
IZVANREDNO ODRŽAVANJE DRŽAVNE CESTE D32, DIONICA 001, KROZ PREZID
Naručitelj: HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb
Izvođenje radova: 2008.-2009.
REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA U RADNOJ ZONI RZ-2 U MATULJIMA
Naručitelj: OPĆINA MATULJI
Izvođenje radova: 2008.-2009.
ODRŽAVANJE DRŽAVNE CESTE U DRAGI BAŠĆANSKOJ
Naručitelj: HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb
Izvođenje radova: 2008.
SANACIJA DIJELA LOKALNE CESTE 58007; DIONICA GEROVO-HRIB
Naručitelj: ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Rijeka
Izvođenje radova: 2008.
IZVANREDNO ODRŽAVANJE DRŽAVNE CESTE D32, DIONICA 002, LOKACIJA TRŠĆE
Naručitelj: CESTE RIJEKA d.o.o., Rijeka
Izvođenje radova: 2008.
IZGRADNJA I ODRŽAVANJE PROMETNICA NA ZEMLJIŠTU K.Č. 1574/110 I 2067/6 K.O. KUKULJANOVO
Naručitelj: CESTE-RIJEKA d.o.o., Rijeka
Izvođenje radova: 2007.-2008.
SANACIJA POTPORNOG ZIDA I IZGRADNJA DIJELA NOGOSTUPA U VOLOVSKOM
Naručitelj: GRAD OPATIJA
Izvođenje radova: 2007.-2008.
RADOVI NA IZGRADNJI PROIZVODNE HALE ZA IZRADU ELEMENATA GRAĐEVINSKIH ARMATURA
Naručitelj: HERMES d.o.o., Rijeka
Izvođenje radova: 2007.-2008.
OBNOVA ŽUPANIJSKE CESTE 5031, DIONICA: MANDLI-PLEŠCE I SANACIJA ODRONA SOPATJE NA ŽUPANIJSKOJ CESTI 5031, DIONICA: ČABAR-ZAMOST
Naručitelj: HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb
Izvođenje radova: 2006.-2008.
KANALIZACIJA & VODOVOD SV. PETAR, VODOVOD I KANALIZACIJA PODRUČJA SV. PETAR I JIR
Naručitelj: KOMUNALAC d.o.o, Opatija
Izvođenje radova: 2006.-2008.
IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA ADAPTACIJI OBJEKTA U SKRADU, IVANA GORANA KOVAČIĆA 3b
Naručitelj: PINS d.o.o., Skrad
Izvođenje radova: 2007.
IZVOĐENJE RADOVA NA OBJEKTU NOVE HALE “LOŽ METALPRES“ U PLEŠCIMA
Naručitelj: LOŽ METALPRES d.o.o., Plešce
Izvođenje radova: 2007.
REKONSTRUKCIJA CESTE LC 58007; DIONICA GEROVO-HRIB
Naručitelj: ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Rijeka
Izvođenje radova: 2007.
MAGISTRALNI PLINOVOD PULA-KARLOVAC, DN 500/75, DIONICA II :“BS-4 VELA UČKA 55+131 – BS-5 MARČELJI 74+800“
Naručitelj: HABAU d.o.o., Zagreb
Izvođenje radova: 2006.-2007.
ODRŽAVANJE ŠUMSKE CESTE ŠTEFANCI-KAVRANI-GORŠETI. L=6.725 M
Naručitelj: MINISTARTSVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA REPUBLIKE HRVATSKE, Zagreb
Izvođenje radova: 2006.-2007.
REKONSTRUKCIJA LC 58007; DIONICA GEROVO-HRIB
Naručitelj: ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Rijeka
Izvođenje radova: 2006.
IZGRADNJA MINI KRUŽNOG TOKA S JAVNOM RASVJETOM NA RASKRŠĆU U ČABRU, NA KRIŽANJU ULICE FRANJA OŽBOLTA VELIKOG, ULICE ZAOBILAZNICA I ULICE IVANA GORANA KOVAČIĆA
Naručitelj: HRVATSKE CESTE d.d., Zagreb, ŽUC PGŽ, Rijeka i GRAD ČABAR
Izvođenje radova: 2006.
MJESTIMIČNA SANACIJA KOLNIKA LOKALNE CESTE LC 58007; DIONICA GEROVO-SKEDNARI (HRIB)
Naručitelj: ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Rijeka
Izvođenje radova: 2005.-2006.
IZVANREDNO ODRŽAVANJE POGRANIČNE CESTE SA REPUBLIKOM SLOVENIJOM (Ž-5031) NA DIONICI PLEŠCE-ZAMOST
Naručitelj: HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb
Izvođenje radova: 2005.-2006.
PROŠIRENJE GROBLJA U ČABRU
Naručitelj: KOMUNALNO DRUŠTVO ČABRANKA d.o.o., Čabar
Izvođenje radova: 2005.
SANACIJA CESTE MANDLI-SOPATJE
Naručitelj: ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Rijeka
Izvođenje radova: 2005.
Newsletter


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!