Dokumentacija


Prijavu sudjelovanja na glavnoj skupštini 14.12.2018. možete preuzeti u pdf ili doc formatu.
Dnevni red skupštine (14.12.2018.) možete preuzeti u ovdje.
Godišnji izvještaj uprave za 2017. možete preuzeti ovdje.
Izvještaj nadzornog odbora za 2017. možete preuzeti ovdje.
Godišnji financijski izvještaji 2017. – nekonsolidirani
Godišnji financijski izvještaji 2017. – konsolidirani

Prijavu sudjelovanja na glavnoj skupštini 13.07.2017. možete preuzeti u pdf ili doc formatu.
Dnevni red skupštine (13.07.2017.) možete preuzeti u ovdje.
Godišnji izvještaj uprave 2016 možete preuzeti ovdje.
Izvještaj nadzornog odbora za 2016 možete preuzeti ovdje.

Nekonsolidirani godišnji izvještaj za 2016. godinu
Nekonsolidirano tromjesečno izvješće za treći kvartal 2016. godine
Nekonsolidirano tromjesečno izvješće za prvo polugodište 2016. godine
Nekonsolidirano tromjesečno izvješće za prvi kvartal 2016. godine
Nekonsolidirano godišnje financijsko izvješće za 2015.
Nekonsolidirano godišnje financijsko izvješće za 2015.

Dokumenti uz poziv za Glavnu skupštinu Finvest corp d.d. 29.11.2016.
Prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini možete preuzeti u doc ili pdf formatu.
Poziv na glavnu skupštinu – 2016.
Nekonsolidirano godišnje financijsko izvješće za 2015. godinu.
Izvješća o odlukama glavne skupštine društva u Čabru 20. listopada 2014. (SVE)
 Sadržaj:
1. Izvješće o odlukama glavne skupštine društva u Čabru 20. listopada 2014. godine
2. Godišnje izvješće uprave o stanje društva FinvestCorp d.d. Čabar za 2013. godinu
3. Izvješće nadzornog odbora o nadzoru nad vođenjem poslova društva u 2013. godini
4. Odluka o prihvaćanju temeljnih financijskih izvještaja društva za 2013. godinu
5. Odluka o pokriću gubitka za 2013. godinu
6. Odluka o davanju razrješnice članovima uprave
7. Odluka o davanju razrješnice članovima nadzornog odbora
8. Odluka o imenovanju revizora za 2015. godinu

Obrazac prijave dolaska na glavnu skupštinu FinvestCorp d.d, u Čabru, 20.10.2014.

FinvestCorp – nekonsolidirano godišnje izvješće za period od 01.01.2013. – 31.12.2013.
Sadržaj:
1. Obrazac nekonsolidiranog revidiranog GFI-POD za 2013. godinu
2. Revizorsko izvješće za 2013. godinu
3. Međuizvještaj uprave
4. Izjava o odgovornosti
5. Ovjerene stranice izvještaja

POVIJEST (prijašnje godine):
Financijska izvješća za 2012. godinu
Konsolidirano godišnje financijsko izvješće
Nekonsolidirano godišnje financijsko izvješće
Konsolidirano tromjesečno financijsko izvješće
Nekonsolidirano tromjesečno financijsko izvješće
Zapisnik sa skupštine
01 POZIV SKUPŠTINA FINVEST CORP LISTOPAD 2012
03 Izvješće nadzornog odbora
04 ODLUKA o usvajanju temeljnih financijskih izvješća za 2011 godinu
05 ODLUKA o uporabi dobiti za 2011 godinu
06 ODLUKA o davanju razrješnice članovima Uprave društva za rad u 2011 godini
07 ODLUKA o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za rad u 2011 godini
08 ODLUKA o imenovanju revizora za 2012 godinu
091 IZVJEŠĆE O PODJELI (ODVAJANJE S OSNIVANJEM) DRUŠTVA OD STRANE UPRAVE
092 IZVJEŠĆE O PODJELI (ODVAJANJE S OSNIVANJEM) DRUŠTVA OD STRANE NADZORNOG ODBORA
0931 Finvest Corp – plan podjele društva
POPIS PRILOGA UZ PLAN PODJELE
Prilog 4
Prilozi 1,2,3,5,6,7,8,12,13,15,16,17,18
PUNOMOĆ ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

 


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!